27/09/2017
မြန်မာ့အကောက်ခွန်နှုန်းစာရင်း ၂၀၁၇ (Customs Tariff of Myanmar 2017) အား ၁-၁၀-၂၀၁၇ ရက်နေ့မှ စ၍ စတင်ကျင့်သုံးဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းအသိပေးကြေညာခြင်း
25/09/2017
MACCS စနစ်အားသုံးစွဲနိုင်ရေးအတွက် မြဝတီနယ်စပ်ဒေသတွင် Briefing Session များစတင်ကျင်းပမည် ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးကြေညာခြင်း
21/09/2017
အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ (၁-၉-၂၀၁၇) မှ (၇-၉-၂၀၁၇) အတွင်းခန့်မှန်းတန်ဖိုး ကျပ် (၆၅၂.၆၅၄) သန်းခန့်တန်ဖိုးရှိ အကောက်ခွန်မဲ့ပစ္စည်းများ တားဆီး/ ဖမ်းဆီးရမိခြင်း
20/09/2017
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
27/09/2017
အကောက်ခွန်သတင်းလွှာ အတွဲ ၂ ၊ အမှတ် ၁၂ ။

Pages