မော်တော်ယာဉ်များကနဦးှမှတ်ပုံတင်ရန် ယာဉ်စစ်ဆေးခြင်းကိစ္စအတွက် ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၏ ညွှန်ကြားချက် (၁/၂၀၁၇)

မော်တော်ယာဉ်များကနဦးှမှတ်ပုံတင်ရန် ယာဉ်စစ်ဆေးခြင်းကိစ္စအတွက် ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၏ ညွှန်ကြားချက် (၁/၂၀၁၇)