ဂျပန်နိုင်ငံအစိုးရ၏ Official Development Assistance မှMr Shigeki IWAI ဦးဆောင်သည့် ဂျပန်လွတ်တော်အမတ်များပါဝင်သောအဖွဲ့သည် ယနေ့ညနေ (၃)နာရီတွင် အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနရုံးချုပ်သို့ရောက်ရှိလာပြီး

04/08/2017
ဂျပန်နိုင်ငံအစိုးရ၏ Official Development Assistance မှMr Shigeki IWAI ဦးဆောင်သည့် ဂျပန်လွတ်တော်အမတ်များပါဝင်သောအဖွဲ့သည် ယနေ့ညနေ (၃)နာရီတွင် အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနရုံးချုပ်သို့ရောက်ရှိလာပြီး MACCS ဆောင်ရွက်နေမှုများနျှင့်ပတ်သက်၍တာဝန်ရှိသူများနှင့်တွေ့ဆုံ၍လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေမှုများကိုလိုက်လံကြည့်ရှုကြပြီး ညနေ(၅)နာရီခန့်ပြန်လည်ထွက်ခွာသွားသည်။ တွေ့ဆုံပွဲသို့ အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာနဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်၊MACCSညွှန်ကြားရေးမှူး နှင့်ဌာနခွဲမှတာဝန်ရှိသူများတက်ရောက်ရှင်းလင်းကြသည်။