လျှပ်စစ်သုံးမော်တော်ယာဉ်များ၊ လျှပ်စစ်သုံးယာဉ်အားသွင်းစက်များ အေးရှားဝေါလ်ဆိပ်ကမ်း (AWPT)၊ မြန်မာ့စက်မှုဆိပ်ကမ်း (MIP) နှင့် မြန်မာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာသီလဝါဆိပ်ကမ်း (MITT) သို့ ရောက်ရှိထုတ်ပေးခဲ့ခြင်း

လျှပ်စစ်သုံးမော်တော်ယာဉ်များ၊ လျှပ်စစ်သုံးယာဉ်အားသွင်းစက်များ အေးရှားဝေါလ်ဆိပ်ကမ်း (AWPT)၊ မြန်မာ့စက်မှုဆိပ်ကမ်း (MIP) နှင့် မြန်မာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာသီလဝါဆိပ်ကမ်း (MITT) သို့ ရောက်ရှိထုတ်ပေးခဲ့ခြင်း