ကုန်သွယ်မှုနှင့်အကောက်ခွန်ရှင်းလင်းရေး လွယ်ကူချောမွေ့စေရန် အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများမှ သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း (မူကြမ်း)

ကုန်သွယ်မှုနှင့်အကောက်ခွန်ရှင်းလင်းရေး လွယ်ကူချောမွေ့စေရန် အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများမှ သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း (မူကြမ်း)