အငယ်တန်းစာရေး၊ စာရင်းကိုင်-၄နှင့် ဒု-လက်ထောက်ကွန်ပျူတာလုပ်ဆောင်ရေးမှူးရာထူး များအတွက် ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများ၏ လျှောက်လွှာအမှတ်စဉ်များအား ထုတ်ပြန်ခြင်း

အငယ်တန်းစာရေး၊ စာရင်းကိုင်-၄နှင့် ဒု-လက်ထောက်ကွန်ပျူတာလုပ်ဆောင်ရေးမှူးရာထူး များအတွက် ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများ၏ လျှောက်လွှာအမှတ်စဉ်များအား ထုတ်ပြန်ခြင်း