အာဆီယံ - ဟောင်ကောင် (တရုတ်) လွတ်လပ်သောကုန်သွယ်မှု နယ်မြေဆိုင်ရာ အကောက်ခွန်လျှော့ချမှုအစီအစဉ် အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၁၉/၂၀၂၄)

အာဆီယံ - ဟောင်ကောင် (တရုတ်) လွတ်လပ်သောကုန်သွယ်မှု နယ်မြေဆိုင်ရာ အကောက်ခွန်လျှော့ချမှုအစီအစဉ် အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၁၉/၂၀၂၄)