June 2, 2023
Electric Vehicle များ အေးရှားဝေါလ်ဆိပ်ကမ်းနှင့် မြန်မာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ သီလဝါဆိပ်ကမ်းများသို့ရောက်ရှိထုတ်ပေးခဲ့ခြင်း
June 1, 2023
Electric Vehicle မြန်မာစက်မှုဆိပ်ကမ်းသို့ ရောက်ရှိထုတ်ပေးခဲ့ခြင်း
June 1, 2023
Battery Electric Motorcycle ရှမ်းပြည်နယ် (မြောက်ပိုင်း) ၊ မူဆယ် (၁၀၅) မိုင် ကုန်သွယ်ရေးဇုန်သို့ ရောက်ရှိထုတ်ပေးခဲ့ခြင်း
May 29, 2023
Electric Vehicle နှင့် Electric Vehicle Charger များ၊ Dry Port (RG) နှင့် AWPT (အေးရှားဝေါလ်ဆိပ်ကမ်း) သို့ရောက်ရှိထုတ်ပေးခဲ့ခြင်း
May 26, 2023
Electric Vehicle များ မြန်မာစက်မှုဆိပ်ကမ်းသို့ ရောက်ရှိထုတ်ပေးခဲ့ခြင်း

Pages