13/12/2017
ကုန်သွယ်မှုလွယ်ကူချောမောစေရေး အတွက် နိုင်ငံတော်ပြတင်းတစ်ပေါက်စနစ် ဖွံဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအ
13/12/2017
National Single Window System ဖွံဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် နည်းပညာဆိုင်ရာကူညီထောက်ပံ့ပေးရေး အတွက်MCD နှင့် UDAID တို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေး
04/12/2017
အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ (၁-၁၀-၂၀၁၇) မှ (၃၁-၁၀-၂၀၁၇) အတွင်းခန့်မှန်းတန်ဖိုး ကျပ် (၄၈၁၇.၂၇၈) သန်းခန့်တန်ဖိုးရှိ အကောက်ခွန်မဲ့ပစ္စည်းများ တားဆီး/ဖမ်းဆီး ရမိခြင်း
19/10/2017
အကောက်ခွန် သတင်းလွှာ အတွဲ ၃ ၊ အမှတ် ၁။
19/10/2017
အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ (၂၂-၉-၂၀၁၇) မှ (၃၀-၉-၂၀၁၇) အတွင်းခန့်မှန်းတန်ဖိုး ကျပ် (၁၃၉၇.၄၁၉) သန်းခန့်တန်ဖိုးရှိ အကောက်ခွန်မဲ့ပစ္စည်းများ တားဆီး/ဖမ်းဆီး ရမိခြင်း

Pages