December 22, 2023
လျှပ်စစ်သုံးမော်တော်ယာဉ်များ ရွာသာကြီးကုန်းတွင်းဆိပ်ကမ်း (Dry Port – KM) နှင့် ရွာသာကြီးကုန်းတွင်းဆိပ်ကမ်း (Dry Port – RG) သို့ ရောက်ရှိထုတ်ပေးခဲ့ခြင်း
December 22, 2023
အကောက်ခွန်ထိန်းရာထူး လူတွေ့စစ်ဆေးခံရမည့်သူများ စာရင်းထုတ်ပြန်ခြင်း
December 22, 2023
အလုပ်သင်ဒုတိယအကောက်ခွန်မှူးရာထူး ရေးဖြေအောင်မြင်သူများ စာရင်းထုတ်ပြန်ခြင်း
December 22, 2023
စာရင်းကိုင်-၄ ရာထူး၊ အငယ်တန်းစာရေး ရာထူးနှင့် ဒုတိယလက်ထောက်ကွန်ပျူတာလုပ်ဆောင်ရေးမှူးရာထူးများအတွက် လူတွေ့စစ်ဆေးခံယူရမည့်သူများစာရင်း ထုတ်ပြန်ခြင်း
December 19, 2023
အကောက်ခွန်သတင်းလွှာ အတွဲ (၉) ၊ အမှတ် (၉)

Pages