March 22, 2024
တာချီလိတ်နယ်စပ်ဒေသတွင် MACCS (Myanmar Automated Cargo Clearance System) စတင်ကျင့်သုံးခြင်း ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား
March 22, 2024
အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၊ ကာကွယ်ရေးဌာနခွဲ၏ ကြေညာချက်အမှတ် (၁/၂၀၂၄)
March 22, 2024
လျှပ်စစ်သုံးမော်တော်ယာဉ်များ အေးရှားဝေါလ်ဆိပ်ကမ်း (AWPT) သို့ ရောက်ရှိထုတ်ပေးခဲ့ခြင်း
March 21, 2024
အကောက်ခွန်သတင်းလွှာ အတွဲ (၉) ၊ အမှတ် (၁၂)
March 20, 2024
အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၊ MACCS ဌာနခွဲ၏ ကြေညာချက်အမှတ် (၀၀၁/၂၀၂၄)

Pages