01/03/2019
အကောက်ခွန်သတင်းလွှာ အတွဲ ၄ ၊ အမှတ် ၅ ။
21/02/2019
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
14/02/2019
အကောက်ခွန်သတင်းလွှာ အတွဲ ၄ ၊ အမှတ် ၄ ။
08/02/2019
သွင်းကုန်/ ထုတ်ကုန်ကြေညာလွှာများ တင်သွင်းရာတ ွင် နိုင်ငံခြားငေ ွလွှဲပြောင်း လက်ခံခြင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များအတွက် Bank Name ထည့်သွင်းခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ သတိပြု ဆောင်ရွက်ပေးရန်ကိစ္စ
08/01/2019
သုံးဘီးတပ်ယာဉ် (Three-Wheeled Vehicles) များနှင့်ပတ်သက်၍ ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားခွဲခြားခြင်းဆိုင်ရာ သိကောင်းစရာ

Pages