28/09/2018

နိုင်ငံတော်ပြတင်းတစ်ပေါက်စနစ်ဦးဆောင်ကော်မတီလုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးနှင့် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ခြင်း

28/09/2018
MACCS စနစ်ဖြင့်တင်သွင်းသော သွင်းကုန်ကြေညာလွှာတွင် Inform to Customs အကွက်၌ မှန်ကန်စွာ ဖြည့်စွက်ခြင်းကိစ္စ
24/09/2018
အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ (၈-၉-၂၀၁၈) မှ (၁၄-၉-၂၀၁၈) အတွင်း ခန့်မှန်းတန်ဖိုးကျပ် (၁၃၂၂.၁၄၉) သန်းခန့်တန်ဖိုးရှိ အကောက်ခွန်မဲ့ပစ္စည်းများ တားဆီး/ ဖမ်းဆီးရမိခြင်း
24/09/2018
အကောက်ခွန်သတင်းလွှာ အတွဲ ၃ ၊ အမှတ် ၁၂ ။
20/09/2018
အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ (၁-၉-၂၀၁၈) မှ (၇-၉-၂၀၁၈) အတွင်းခန့်မှန်းတန်ဖိုးကျပ် (၇၆၅.၆၄၇) သန်းခန့်တန်ဖိုးရှိအကောက်ခွန်မဲ့ပစ္စည်းများတားဆီး/ ဖမ်းဆီးရမိခြင်း

Pages