မော်တော်ယာဉ်များကနဦးှမှတ်ပုံတင်ရန် ယာဉ်စစ်ဆေးခြင်းကိစ္စအတွက် ကုန်းလမ်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၏ ညွှန်ကြားချက် (၁/၂၀၁၇)
04/05/2017
Trading Company များအနေဖြင့် ID/ED Form များတွင် အချက်အလက်များပြည့်စုံမှန်ကန်စွာ ဖြည့်သွင်းရန် ညွှန်ကြားချက် [ရုံးတွင်းညွှန်ကြားလွှာအမှတ် (၃ / ၂၀၁၇) ]
04/05/2017
ကုန်သွယ်မှုဆောင်ရွက်သည့် ကုမ္ပဏီများ ID/ED Form များတွင် မှန်ကန်စွာ ဖြည့်သွင်းခြင်းမရှိပါက သတိပေးအရေးယူမည်
04/05/2017
ပိုမိုကောငျးမှနျသညျ့ ကုနျစညျစီးဆငျးမှုဆီသို့
04/05/2017
ပိုမိုကောင်းမွန်သည့် ကုန်စည်စီးဆင်းမှုဆီသို့

Pages